Voorstel bijmengverplichting groen gas vraagt betere onderbouwing

Energieproducenten kunnen biomassa gebruiken voor de productie van groen gas, maar deze productie komt beperkt van de grond. Dit voorstel wil daar verandering in brengen met een bijmengverplichting. Bij de uitwerking is alleen niet duidelijk wat de bredere visie van het kabinet is op het gebruik van biomassa en wat de broeikasgasreductie is die het kabinet met deze wet beoogt. Ook is niet duidelijk welke alternatieven zijn overwogen. Dat schrijft ATR aan de minister voor Klimaat en Energie.

Bredere biomassavisie en onduidelijk doelbereik

Een bijmengverplichting is een administratieve plicht die ervoor moeten zorgen dat energieleveranciers groen gas toevoegen aan het Nederlandse aardgasnet. Groen gas wordt gemaakt met biomassa. Biomassa kan, naast de energietransitie, ook van belang zijn voor andere maatschappelijke opgaven, waaronder de transitie in de land- en tuinbouw. Om de proportionaliteit van dit voorstel te kunnen beoordelen moet het kabinet een beeld hebben bij het gebruik van biomassa in bredere zin. Een dergelijke integrale visie mist nog in het voorstel. Verder is onduidelijk welk maatschappelijk effect het voorstel probeert te realiseren. De hoeveelheid broeikasgasreductie waar het kabinet op stuurt volgt namelijk pas in lagere regelgeving. Het college adviseert deze informatie op te nemen in dit voorstel.

Andere maatregelen

De toelichting meldt waarom het stimuleren van de productie van groen gas met een exploitatiesubsidie niet tot het gewenste resultaat leidt. Er zijn echter ook andere maatregelen mogelijk, die mogelijk meer proportioneel zijn.

Regeldrukparagraaf behoeft aanpassing

De regeldrukeffecten zijn beschreven en berekend, maar de paragraaf is niet compleet. Zo ontbreekt de regeldruk die volgt uit een controleverklaring en is gerekend met het verkeerde aantal energieleveranciers.

De formele titel van dit voorstel is Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met een jaarverplichting groengaseenheden voor energieleveranciers in verband met het bijmengen van gas uit hernieuwbare bronnen in de totale leveringen van gas aan eindgebruikers met een kleine aansluiting (Wet jaarverplichting groen gas).

ATR advies aan de minister voor Klimaat en Energie – Wet jaarverplichting groen gas.