Voorstel box 3 op punten te ingewikkeld

De huidige manier van het belasten van spaartegoeden en beleggingen stuit op veel kritiek. Het is evident dat het kabinet het zogeheten Box-3 stelsel moet hervormen, gelet op het kerstarrest van de Hoge Raad. Belasting heffen op basis van daadwerkelijke rendementen heeft sterk de voorkeur, al is de werkbaarheid van het nieuw voorgestelde stelsel een aandachtspunt. Zo zou onderzocht moeten worden of het mogelijk is bepaalde administratieverplichtingen te beperken voor complexe gevallen. Dat schrijft ATR in een advies aan de staatssecretaris van Financiën.

Werkelijk rendement

De regering heeft een ambitieus voorstel gelanceerd om het huidige box 3-stelsel te hervormen. In het kader van de ‘Wet Werkelijk Rendement Box 3‘ wordt voorgesteld om inkomstenbelasting te heffen op basis van het werkelijk behaalde rendement van vermogen. Kern van het nieuwe stelsel is een vermogensaanwasbelasting. Daarmee wordt het totale werkelijke rendement van vermogen belast. Dit betekent dat belasting wordt geheven over opbrengsten uit vermogen, zoals rente, dividend, huur en pacht. En over gerealiseerde en ongerealiseerde waardeontwikkelingen van vermogensbestanddelen, zoals koerswinst of -verlies op aandelen. Voor onroerend goed en aandelen in familiebedrijven en innovatieve startende ondernemingen wordt een vermogenswinstbelasting geïntroduceerd, waarbij positieve en negatieve waardeveranderingen alleen worden belast bij realisatie of het einde van de belastingplicht in Nederland.

Minder belastende alternatieven

Er zijn alternatieven overwogen, zoals een vermogenswinstbelasting en een algehele vermogensbelasting. Hoewel deze opties niet volledig zijn uitgewerkt, blijft de keuze voor een vermogensaanwasbelasting als hoofdregel in lijn met het doel om een eerlijker belastingstelsel te creëren. Wel is belangrijk de alternatieven beter te onderzoeken en toe te lichten in de onderbouwing van het voorstel.

Werkbaarheid

Het is aannemelijk dat belastingplichtigen meer gegevens zullen moeten verzamelen ter ondersteuning van de aangifte. Zeker wanneer het vermogen uit meer dan banktegoeden bestaat, zullen bepaalde berekeningen zodanig complex worden dat dat veel van burgers vraagt. Het zou dan ook goed zijn te onderzoeken of bepaalde administratieverplichtingen kunnen worden versoepeld om zo de administratieve lasten te beperken.

Regeldrukberekening

Hoewel de regeldrukgevolgen van de voorgestelde wet substantieel zijn, is het positief dat deze goed in kaart zijn gebracht. Het is essentieel dat er voldoende aandacht wordt besteed aan het minimaliseren van regeldruk om de naleving van de wet te vergemakkelijken en de administratieve lasten voor belastingplichtigen te verlichten.

 

De formele titel van het voorstel luidt Wet werkelijk rendement box 3r

ATR advies aan de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst – Wet werkelijk rendement box 3.