Voortgangsrapportage 2021

ATR brengt elk najaar een voortgangsrapportage uit. Hierin bericht het college over zijn bevindingen in de eerste helft van het jaar (de bevindingen over de tweede helft komen in het Jaarverslag dat in het voorjaar verschijnt). Het beeld van de eerste helft van 2021 is dat ATR net als vorig jaar zo’n 49 adviesaanvragen per maand heeft ontvangen. Hiervan heeft het 71% behandeld via de verkorte procedure (ambtelijk afhandeling). Over de resterende 29% heeft het een formeel advies uitgebracht. Opvallend is dat die formele adviezen veel minder vaak een positief eindoordeel hadden dan in voorgaande jaren. De rapportage laat zien dat dit in meer of mindere mate voor alle ministeries geldt. Dit betekent dat de kwaliteit van de onderbouwing van voorgenomen wetgeving vanuit het perspectief van regeldruk nog steeds niet op orde is en het afgelopen jaar zelfs achteruit is gegaan. De uitdaging voor ministeries is om deze negatieve ontwikkeling weer om te buigen.

De Voortgangsrapportage 2021 is verzonden naar minister Blok van Economische Zaken en Klimaat en naar de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.

De rapportage kunt u openen via onderstaande link.

Voortgangsrapportage 2021