Voortgangsrapportage 2022

ATR brengt elk najaar een voortgangsrapportage uit. Hierin bericht het college over zijn bevindingen in de eerste helft van het jaar (de bevindingen over de tweede helft komen in het Jaarverslag dat in het voorjaar verschijnt). Het beeld van de eerste helft van 2022 is dat ATR gemiddeld 47 adviesaanvragen per maand heeft ontvangen. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. ATR heeft formeel advies uitgebracht over 50 adviesaanvragen (18%). De resterende adviesaanvragen zijn behandeld via de verkorte procedure. Dit is beduidend meer dan in voorgaande jaren. De reden hiervan is dat een groter deel van de adviesaanvragen bestond uit ministeriële regelingen die weinig gevolgen voor de regeldruk hadden. Volgens zijn mandaat kan ATR dergelijke regelingen via de verkorte procedure behandelen.
In de Voortgangsrapportage van vorig jaar viel op dat de formele adviezen veel minder vaak een positief eindoordeel hadden dan in voorgaande jaren. De rapportage van 2022 laat zien dat dit enigszins is verbeterd. Het aandeel positieve adviezen was in de eerste helft van 2022 zo’n 56%. In heel 2021 was dat 52%. Opgemerkt moet worden dat de 56% nog beduidend lager is dan het gemiddelde over de gehele mandaatsperiode van ATR (2017-2022). Dit gemiddelde is 67%.

De Voortgangsrapportage 2021 is verzonden naar minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Van Huffelen voor Koninkrijkrelaties en Digitalisering. Verder is de rapportage verzonden naar de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.

De rapportage kunt u openen via onderstaande link:

Voortgangsrapportage 2022