Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs

Tijdens het plenaire debat met de Tweede Kamer op 23 juni 2016 over het wetsvoorstel Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs heeft minister Bussemaker toegezegd dat zij Actal zou vragen de berekeningen van de regeldruk te valideren. Actal heeft op 15 juli 2016 zijn advies gestuurd met deze validatie.

 

Doel van het wetsvoorstel is om de overstap van jongeren naar het mbo goed te laten verlopen en daarbij de positie van de student te versterken. Het wetsvoorstel wil dit bereiken door:

  • een betere (studiekeuze)begeleiding voor en tijdens de overstap,
  • de introductie van een vroege aanmelddatum (uiterlijk 1 april) voor alle leerlingen die de overstap naar het mbo maken, en
  • de introductie van een toelatingsrecht in samenhang met een bindend studieadvies in het eerste jaar na aanvang van een mbo-opleiding.

 

In zijn advies constateert Actal dat OCW de structurele regeldrukgevolgen volledig en juist in beeld heeft gebracht. Wel vraagt Actal om de toelichting op een aantal punten te verduidelijken. Deze punten betreffen:

  • de aanname dat er geen eenmalige regeldrukgevolgen zijn,
  • het uitgangspunt dat het wetsvoorstel pas in werking treedt nadat het informatiesysteem volledig en juist functioneert,
  • het uitgangspunt dat de kosten van het bouwen en functionerend krijgen van dit systeem door het ministerie zullen worden gedragen, en
  • de aanname dat het voorgestelde beleid tot minder uitval- en switchgedrag leidt.

 

In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-8-2016 geeft minister Bussemaker de nadere toelichting op deze punten.