Wat betekent comitologie voor de regeldruk?

In Europese wetgeving kunnen niet alle details worden uitgewerkt. Daarom krijgt de Europese Commissie regelmatig de bevoegdheid om nadere regels vast te stellen waarmee Europese regelgeving uitgewerkt of uitgevoerd wordt. In sommige gevallen wordt de Europese Commissie daarbij bijgestaan door een comité van nationale experts. Het gaat dan om de vaststelling van zogenaamde gedelegeerde handelingen of uitvoeringshandelingen. In Brussels jargon wordt dit aangeduid als comitologie. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van visquota of het vaststellen van het maximumgehalte van een bepaalde stof in een specifiek product. Deze vormen van regeldruk raken het bedrijfsleven rechtstreeks. Om onnodige EU regeldruk tegen te gaan is grip nodig op hoe comitologie tot stand komt. In opdracht van Actal heeft Clingendael onderzoek gedaan naar de gevolgen van comitologie voor regeldruk. Dit onderzoek maakt duidelijk dat comitologie omvangrijk is, maar dat er nog weinig zicht is op de gevolgen hiervan voor het bedrijfsleven.

 

Het rapport treft u hier.pdf