Minder regeldruk in beleid, uitvoering en toezicht

Het verminderen van regeldruk is één van de aspecten waarmee rekening moet worden gehouden in het beleidsontwikkelingsproces.  Regeldruk bestaat uit administratieve lasten en uit inhoudelijke nalevingskosten. Administratieve lasten zijn de lasten die voortvloeien uit informatieverplichtingen aan de overheid. Inhoudelijke nalevingskosten zijn de overige kosten die moeten worden gemaakt (bovenop de ‘business as usual’-kosten) om aan wet- en regelgeving te voldoen.

De aanpak van regeldruk richt zich van oudsher op administratieve lasten. De aanpak van inhoudelijke nalevingskosten is nog relatief onontgonnen terrein. Wel zijn er inmiddels handboeken opgesteld, op basis waarvan de inhoudelijke nalevingskosten in beeld kunnen worden gebracht. Maar de aanpak van administratieve lasten is veel verder gevorderd.

Op deze pagina’s staat een vijf-stappenmodel voor het beperken van administratieve lasten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Het model bevat verschillende aandachtspunten en een overzicht van beleidsinstrumenten. Het geeft inzicht in welke mate de keuze voor een beleidsinstrument invloed heeft op de administratieve lasten. Aan de hand van praktijk-voorbeelden en een uitgebreide lijst van uitvoerings- en handhavingsmogelijkheden kunnen de administratieve lasten van een eenmaal gekozen instrument verder worden verminderd.