Het Handboek beschrijft wat regeldruk is en hoe regeldruk wordt gemeten.