Werkprogramma 2013: Hervormingen bieden kans om belemmerende regels weg te nemen

Hoe lastig het kan zijn om een uitkering, een lening of een subsidie aan te vragen? Aan hoeveel voorschriften moet een bedrijf in de metaal of de logistiek voldoen? Hoe beleeft een verpleegkundige de administratieve verplichtingen in het ziekenhuis? Collegevoorzitter Jan ten Hoopen: “Actal wil het nieuwe kabinet wijzen op de kansen om bij hervormingen de regeldruk aanzienlijk te verminderen. Dat creëert ruimte voor ontwikkeling, innovatie en groei.”

 

Actal adviseert over vermindering van regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals. In ons Werkprogramma 2013  richten we ons op 4 terreinen. Op elk van deze terreinen onderzoeken wij welke kansen en welke bedreigingen er zijn vanuit het oogpunt van regeldrukvermindering. De 4 terreinen zijn: herijking van de relatie overheid–samenleving, decentralisatie van overheidstaken, verantwoording en controle, drempels weg voor innovatie en groei.

 

Herijking van de relatie overheid–samenleving

Complexe, maatschappelijke problemen oplossen brengt vaak de vraag mee: “Wie kan dit het beste doen?” Als de overheid ervoor kiest om zelf die problemen op te lossen, kan dat leiden tot meer regeldruk, bijvoorbeeld door extra toezicht.. De vraag daarbij is of partijen in de samenleving de problemen niet zelf kunnen oplossen. In 2012-2013 zal Actal onderzoek doen naar minder-belastende alternatieven voor  regelgeving bij de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

 

Decentralisatie van overheidstaken

Er worden steeds meer taken gedecentraliseerd van het Rijk naar gemeente of provincie. Maatwerk en de uitvoering dichtbij bedrijf en burger organiseren, zijn de voordelen. Risico is echter dat de uniformiteit afneemt. Daardoor kunnen bedrijven en instellingen bijvoorbeeld te maken krijgen met regelgeving die per gemeente verschilt. En dit leidt dan weer tot extra regeldruk. Actal zal in 2012-2013 adviseren over regeldruk die kan optreden bij de decentralisatie van de jeugdhulp en bij de opzet van regionale uitvoeringsdiensten.

 

Verantwoording en controle

Als de overheid zaken meer overlaat aan de markt en aan de zelfredzaamheid van burgers, leidt dit in eerste instantie tot minder regeldruk. Maar soms komt dit ‘door de achterdeur’ weer terug door de toenemende maatschappelijke behoefte aan verantwoording en controle. In 2012-2013 zal Actal adviseren over onder andere de regeldruk bij het aanvragen van financiële middelen (krediet) .

 

Drempels weg voor innovatie en groei

Soms staan regels productontwikkeling of innovatie in de weg. Dit kan de verduurzaming en vergroening van producten en diensten tegenhouden. Actal wil bestaande drempels laten wegnemen om het ondernemersklimaat in Nederland te verbeteren. Actal zal in 2012-2013 adviseren over onder andere de regeldruk die vernieuwing in de zorg belemmert.

 

Politieke actualiteit

Naast deze focus voor 2013 blijven wij regering en Staten-Generaal adviseren op basis van signalen uit de samenleving en naar aanleiding van concrete aanvragen van departementen en fracties.