Werkprogramma 2016: Minder regeldruk, meer ruimte voor nieuw initiatief

In zijn Werkprogramma 2016 richt Actal zich op  wet- en regelgeving die onnodige belemmeringen opwerpen voor nieuw initiatief van burgers en bedrijven. Daarbij staat de vraag centraal of en in hoeverre wet- en regelgeving niet meer toekomstbestendig kan worden gemaakt.

 

Evenals vorige jaren heeft het Werkprogramma de vorm van een interactieve pdf gekregen. U kunt het werkprogramma hier openen en downloaden.