Werkprogramma 2019

Op 5 december 2018 heeft het kabinet het werkprogramma 2019 van ATR naar de Tweede Kamer gestuurd. Het werkprogramma beschrijft hoe het College invulling geeft aan zijn adviestaken ten behoeve van het kabinet en aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarplannen/2018/12/05/werkprogramma-2019