Werkprogramma Europese Commissie 2013

Op 23 oktober 2012 heeft de Europese Commissie (EC) het Werkprogramma 2013 uitgebracht. Het Werkprogramma geeft de Tweede Kamer een mogelijkheid om prioriteiten te stellen. Met onze brief informeren wij de Tweede Kamer welke voorgenomen regelgeving significante gevolgen kan hebben voor de regeldruk. In ons eerdere advies “Versterken Nederlandse EU-beleidsvoorbereiding om Europese regeldruk te beteugelen” van 12 november 2010 hebben wij het kabinet geadviseerd om vroegtijdig de voorgenomen Europese wet- en regelgeving te screenen op mogelijke gevolgen voor de regeldruk voor bedrijven en burgers in Nederland. Alleen dan kunnen deze gevolgen worden meegenomen in de onderhandelingen over die wet- en regelgeving. De screening zou beschikbaar moeten worden gesteld aan de Tweede Kamer. Het verschijnen van het jaarlijkse Werkprogramma van de EC is het aangewezen moment om deze screening uit te voeren. Een eerste indicatie van regeldruk kan dan worden gegeven in de kabinetsreactie op het Werkprogramma van de EC.