Werkprogramma Europese Commissie 2015

Op 16 december 2014 heeft de nieuwe Europese Commissie (EC) zijn Werkprogramma 2015 uitgebracht. Dit Werkprogramma bevat de 10 prioriteiten van de Commissie. Verder geeft het aan welke lopende beleidstrajecten de Commissie wil stopzetten of wijzigen. Ook schetst het werkprogramma de belangrijkste dossiers die de Commissie in het kader van het REFIT-programma wil evalueren.

 

Met de zgn. “signaleringsbrief” die wij op 19 januari 2015 hebben gestuurd, willen wij de Tweede Kamer informeren over welke nieuwe initiatieven en REFIT-acties significante gevolgen kunnen hebben voor de regeldruk. De brief is in afschrift ook gestuurd aan de ministers van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, en Buitenlandse Zaken. Zij is tot stand gekomen mede op basis van input van diverse maatschappelijke organisaties. De brief maakt het voor regering en parlement mogelijk om in een vroeg stadium bij de Commissie aandacht te vragen voor het verminderen of beperken van de regeldruk op de genoemde dossiers.

 

Het Commissie Werkprogramma 2015 vindt u hier.

De signaleringsbrief van Actal vindt u hier.