Wet aanpassing minimumloon: regeldrukgevolgen voor bedrijven en werknemers niet volledig in beeld

Met de nieuwe Wet aanpassing minimumloon moeten bedrijven aan jongeren van  21 en 22 jaar het volledige wettelijk minimumloon gaan betalen. De wet past ook het wettelijk minimumjeugdloon voor jongeren vanaf 18 jaar aan. Het wetsvoorstel dat deze wijzigingen regelt, is op 14 oktober 2016 bij de Tweede Kamer ingediend. Het heeft regeldrukgevolgen voor zowel bedrijven als hun  werknemers. Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, signaleert in een advies aan de Minister van SZW dat de gevolgen voor de regeldruk niet volledig in beeld zijn gebracht. Zo ontbreekt een compleet beeld van de (eenmalige) gevolgen voor bedrijven die stukloon betalen en die waar door werknemers (soms) meerwerk wordt verricht. De extra kosten voor registratie en controle zijn nog niet bekend. Ook de regeldrukgevolgen voor werknemers zijn niet in beeld. Die zouden volgens de toelichting verwaarloosbaar zijn. Deze vaststelling doet onvoldoende recht aan het feit dat 1,8  miljoen banen met dit wetsvoorstel geraakt worden. Alle werknemers in deze banen moeten namelijk kennis nemen van de voor hen relevante wijzigingen en gevolgen. Door het ontbreken van een volledig inzicht in de gevolgen is het niet goed mogelijk om de proportionaliteit van de regeldruk te beoordelen. Actal adviseert de minister van SZW om de regeldrukgevolgen alsnog goed en volledig in beeld te brengen.