Wijziging financiering kinderopvang biedt kansen en risico’s voor regeldruk

Het wetsvoorstel tot wijziging van het financieringsstelsel van de kinderopvang biedt kansen om de administratieve lasten van ouders aanzienlijk te verminderen. Dat schrijft Actal in een reactie aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zo hoeven ouders de vergoeding niet meer aan te vragen. Dat doet de kinderopvanginstelling. Ook hebben veranderingen in inkomen minder invloed op de hoogte van de financiële vergoeding. Hierdoor zijn er in de toekomst minder verrekeningen en terugvorderingen. De regeldruk voor ouders en kinderopvanginstellingen kan nog verder worden verminderd. Dit kan bijvoorbeeld door de invoering in één keer te laten plaatsvinden, en niet geleidelijk. Bij geleidelijke invoering moeten instellingen namelijk twee administratieve systemen in de lucht houden. Ook raadt Actal aan om de communicatie tussen uitvoeringsorganisatie DUO en ouders via de digitale portemonnee zo vorm te geven dat ouders niet nodeloos die portemonnee hoeven te raadplegen.

 

Er zijn echter ook risico’s op een hogere regeldruk, omdat het aantal schakels in de uitvoeringsketen toeneemt. De vaststelling en betaling van de vergoeding is afhankelijk van handelen en informatie van meer partijen dan nu het geval. Dit vereist maatregelen om deze risico’s te voorkomen en beheersen.

 

Wetsvoorstel biedt kansen maar ook risico’s

De betaling van de kinderopvangvergoeding is in het nieuwe stelsel afhankelijk van informatie en handelen van meer partijen dan nu het geval is. Dat zijn onder andere de ouders, de kinderopvanginstelling, DUO, de Belastingdienst, UWV en de Kamers van Koophandel. Voor het gegevensverkeer moet een nieuwe ict-infrastructuur worden ontwikkeld. Onjuist of niet tijdig handelen van één van deze partijen leidt tot vertragingen en extra handelingen om de vergoeding uit te betalen. Daardoor kan onnodige regeldruk voor ouders en kinderopvanginstelling optreden. “Het wetsvoorstel biedt nog geen zicht op de maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te beheersen”, zegt Jan ten Hoopen. “Dat is absoluut nodig. Voorkomen moet worden dat dezelfde fouten worden gemaakt als bij de invoering van het nieuwe PGB-stelsel”.

 

Invoering in één keer leidt tot minder nalevingskosten voor de kinderopvanginstellingen

Een van de invoeringsscenario’s is om de nieuwe financieringsmethodiek geleidelijk in te voeren. Voordeel hiervan is dat uitvoerder en instellingen kunnen wennen aan het nieuwe stelsel. Ook kan een piekbelasting worden voorkomen. De keerzijde is dat kinderopvang-instellingen twee afzonderlijke systemen en administratieve processen moeten onderhouden. Dat leidt tot onnodige extra nalevingskosten. “Deze extra nalevingskosten kunnen worden voorkomen door het nieuwe stelsel in één keer (tegelijk) voor alle ouders en instellingen in te voeren”, zegt Jan ten Hoopen, voorzitter van Actal.

 

Digitale portemonnee moet slim worden ingericht

Voor de communicatie tussen de nieuwe uitvoerder DUO, de ouder(s) en kinderopvanginstelling is een zogeheten digitale portemonnee beschikbaar. Hierin worden onder meer beschikkingen en facturen opgenomen. DUO geeft een ‘signaal’ als er weer een nieuw document aan de digitale portemonnee is toegevoegd. De documenten kunnen ouders vervolgens raadplegen door in de portemonnee in te loggen. De inhoud van de toegevoegde documenten zal niet altijd nieuw zijn. Dat is vooral het geval bij de maandelijkse facturen, als kinderen volgens een vast patroon of schema naar de kinderopvang gaan. ”We moeten zien te voorkomen dat ouders nodeloos de digitale portemonnee raadplegen”, aldus Jan ten Hoopen. ”Dat kan door in het signaal te vermelden of het document ook echt anders is dan die over de vorige periode”.

 

Raadpleeg het advies in PDF PDF logo