Wijzing van de Activiteitenregeling milieubeheer met betrekking tot de eisen aan de rapportage van energiebesparende maatregelen

Op 17 januari 2019 is de wijzing van de Activiteitenregeling milieubeheer met betrekking tot de eisen aan de rapportage van energiebesparende maatregelen aan ATR voorgelegd voor advisering. Deze wijziging geeft invulling aan de informatieplicht die gaat gelden voor bedrijven en instellingen die onder de Wet Milieubeheer vallen. Voor deze inrichtingen geldt de verplichting tot het nemen van energiebesparende maatregelen die zich terugverdienen binnen vijf jaar. Het college adviseert meer aandacht te hebben voor die inrichtingen die niet de Erkende Maatregelen lijsten (EML) volgen. Ook onderstreept het college het belang van een gerichte informatiecampagne om de kennisnamekosten voor de doelgroep te verlagen. Dit verhoogt ook de effectiviteit van de beoogde wijziging.

ATR advies aan de Ministeri van EZK over de wijzing van de Activiteitenregeling milieubeheer met betrekking tot de eisen aan de rapportage van energiebesparende maatregelen