Regeldrukvermindering door wet generieke digitale infrastructuur nog niet in beeld

Het wetsvoorstel Generiek Digitale Infrastructuur (Wet GDI), dat een veilige en betrouwbare digitale toegang regelt met wettelijke randvoorwaarden, moet de regeldruk voor burgers en bedrijven terugdringen. De regeldruk wordt volgens het wetsvoorstel minder als burgers en bedrijven met één erkend authenticatiemiddel in kunnen loggen voor alle overheidsdienstverlening. De regeldruk zou dan lager worden omdat zij niet langer aan verschillende overheidsorganen dezelfde gegevens hoeven te verschaffen. 

In de consultatieversie van het wetsvoorstel GDI zijn regeldrukeffecten echter nog niet in beeld gebracht. Daardoor wordt niet duidelijk hoe de beoogde regeldrukvermindering door het wetsvoorstel wordt gerealiseerd. Actal adviseert om de gevolgen voor de regeldruk alsnog te berekenen, bijvoorbeeld aan de hand van scenario’s of bandbreedtes.

 

Verder adviseert Actal bij het wetsvoorstel GDI om:

  • noodzaak van het wetsvoorstel beter te onderbouwen en daarbij aan te geven waarom voor de authenticatiemiddelen nieuw beleid moet worden gemaakt. En welke noodzaak er is om naast elkaar publieke en private beveiligingshulpmiddelen te gebruiken bij het inloggen bij de overheid.
  • het doel van de wet nadrukkelijker voorop te stellen. Veilig kunnen inloggen is slechts een middel en geen doel op zich. Optimalisatie van dienstverlening staat centraal.
  • het mogelijk te maken een hoger betrouwbaarheidsniveau te realiseren door in te loggen met meerdere beveiligingshulpmiddelen naast elkaar.
  • een proactieve ondersteuning te regelen voor burgers van wie de online-identiteit is gestolen of beschadigd. Die ondersteuning zou moeten voorzien in een zo spoedig mogelijk herstel van de elektronische toegang tot de overheid.

 

Klik hier voor de reactie van Actal bij de consultatieversie van het “Wetsvoorstel generieke digitale infrastructuur (GDI)”.