Wet hersteloperatie toeslagen

De Belastingdienst/Toeslagen heeft bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag veel toeslaggerechtigden vooringenomen behandeld of ten onrechte opzet of grove schuld verweten. Verder heeft het alles-of-niets-karakter van de kinderopvangtoeslag toeslaggerechtigden in grote financiële problemen gebracht met een rigide terugvordering en invordering. Het kabinet probeert om alle getroffen toeslaggerechtigden te compenseren en te ondersteunen. De wettelijke grondslagen daarvoor zijn op verschillende momenten en op verschillende wijze vormgegeven. Gaandeweg is de hersteloperatie toeslagen steeds meer gaan omvatten. Door de verschillen in hardheid en verschillen in de mate van ruimhartigheid is een wirwar van maatregelen ontstaan die het overzicht op het herstel belemmert.

Het kabinet stelt nu voor om alle regelingen voor de hersteloperatie toeslagen in één wet op te nemen. ATR constateert dat het voorstel goed duidelijk maakt dat de regelingen versnipperd zijn en dat daar eenheid in moet worden aangebracht. Niet duidelijk wordt echter of deze wet helpt de hersteloperatie te versnellen en of het leidt tot een betere samenhang tussen de regelingen. Ook is niet duidelijk of het voorstel de gedupeerden meer inzicht biedt in wanneer de hersteloperatie volledig zal zijn afgerond.

De toelichting bij het wetsvoorstel stelt dat dit wetsvoorstel geen of slechts beperkte gevolgen voor de regeldruk veroorzaakt. Het is niet duidelijk waar dit oordeel op is gebaseerd. ATR constateert dat die regeldruk voor de slachtoffers nog niet eerder in beeld is gebracht. Het adviseert om dat alsnog te doen.

 

ATR advies aan de Staatssecretaris van Toeslagen en Douane – Wet hersteloperatie toeslagen