Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie en garanties van oorsprong

Dit voorstel verankert de EU-richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen in de Nederlandse wet. Het voorstel legt de wettelijke grondslag en randvoorwaarden voor de invoering van een stelsel van ‘garanties van oorsprong’ voor andere gassen dan groen gas uit hernieuwbare energiebronnen en koude uit hernieuwbare energiebronnen vast. Een voorbeeld van een ander gas is waterstof. Producenten en handelaren kunnen met behulp garanties van oorsprong aantonen dat energiedragers uit een hernieuwbare energiebron zijn opgewekt. Er bestaan al garanties van oorsprong voor elektriciteit, elektriciteit uit een HR-WKK, groen gas en warmte. Daar komen nu dus andere gassen en koude uit hernieuwbare energiebronnen bij.

ATR heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat nut en noodzaak van het voorstel toereikend onderbouwd is. Het voorstel kiest echter niet voor de meest lastenluwe wijze van implementatie. Bij het opstellen van het voorstel is rekening gehouden met de werkbaarheid. Tenslotte is de regeldruk is toereikend in kaart gebracht, maar de beschrijving van de regeldrukgevolgen kan nog aan kracht winnen. ATR heeft geadviseerd het voorstel in te dienen nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de Minister van EZK – Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie en garanties