Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden

Het Kabinet wil belastingontwijking aanpakken. Daarom stelt het Kabinet voor om dividendstromen vanuit Nederland naar landen met lage dividendbelasting aan te pakken. Dat doet dit wetsvoorstel door al bij de bron (in Nederland) belasting over dividenduitkeringen te heffen. In de praktijk zullen ondernemingen dit willen voorkomen. Zij zullen naar verwachting hun aandeelhoudersstructuur zó aanpassen dat ze geen dividenden uitkeren die in Nederland onderhevig zijn aan de bronbelasting. Dat is ook de bedoeling van deze belasting. Het gevolg is naar verwachting van het ministerie dat de dividendstromen naar landen met geen of weinig dividendbelasting afnemen.

De regeldruk is berekend op eenmalig ca. 3-4 miljoen euro voor het aanpassen van de aandeelhouderstructuur.

ATR advies aan de Minister van FIN – conditionele bronbelasting