Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg leidt tot aanzienlijk meer regeldruk voor zorgaanbieders

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) leidt tot aanzienlijk meer regeldruk dan door het kabinet bij eerdere ramingen is aangenomen. Bij indiening van het wetsvoorstel was de aanname dat de wet tot een structurele daling van de regeldruk met € 0,1 miljoen zou leiden. Hernieuwd onderzoek laat zien dat de regeldruk voor zorgaanbieders en burgers in het eerste jaar met € 16 miljoen toeneemt. In de daarop volgende jaren is de structurele toename € 10 miljoen. Actal, het Adviescollege Toetsing Regeldruk, concludeert dat in een advies aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarom adviseert Actal de Minister om de proportionaliteit van de verplichtingen van de wet en de uitvoerbaarheid voor met name de kleine zorgaanbieders opnieuw te bezien.

 

Groot verschil met uitkomst eerdere ramingen

De Wkkgz is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer. Op verzoek van de Eerste Kamer heeft de Minister de effecten voor de regeldruk opnieuw laten berekenen. Hieruit is gebleken dat deze sterk afwijken van die met eerdere ramingen in beeld zijn gebracht. Volgens de Voortgangsrapportage Regeldruk van het Kabinet (VGR)  zou de wet op een positief effect met € 0,1 miljoen kunnen rekenen. Het nieuwe onderzoek laat zien dat er een negatief effect voor zorgaanbieders en burgers optreedt met € 16 miljoen in het eerste jaar en € 10 miljoen in de daarop volgende jaren. “Deze verschillen in te verwachten regeldruk zijn zeer aanzienlijk, zeker je bedenkt dat in de nieuwe berekening nog geen rekening is gehouden met het extra tijdsbeslag voor burgers om van alle informatie van de zorgaanbieders kennis te nemen”, zegt Jan ten Hoopen, Collegevoorzitter. Het kabinet zou er daarom goed aan doen “om opnieuw naar de proportionaliteit van de verplichtingen en de uitvoerbaarheid voor de kleine zorgaanbieders te kijken. Vooral voor hen heeft de wet ingrijpende gevolgen”.

 

Nieuw openbaar register vullen uit bestaande registers

De Wkkgz voorziet in de inrichting van een – nieuw – openbaar register van alle zorgaanbieders in Nederland. Dit register komt naast bestaande registers, zoals het Handelsregister en het BIG-register. Daarin zijn al veel zorgaanbieders opgenomen. Actal adviseert daarom dit nieuwe register met gegevens uit de bestaande registers te vullen. “Hierdoor voorkom je dat zorgaanbieders zich onnodig moeten melden om in het nieuwe register opgenomen te worden”, aldus Jan ten Hoopen. “Belangrijk is ook dat er geen meldingsplicht voor wijzigingen in dit register gaat komen. Zo kan het register een regelluwe inrichting krijgen”.

Download het advies hier in pdf pdf