Wet pensioencommunicatie biedt perspectief op minder regeldruk

De nieuwe Wet pensioencommunicatie biedt volop kansen op minder regeldruk voor pensioenuitvoerders en een verbetering van de dienstverlening aan burgers. Daarvoor is nog wel nodig dat pensioendeelnemers via één digitale ingang hun persoonlijke informatie over (opgebouwde) pensioenen kunnen raadplegen. Deze digitale ingang zou het al bestaande pensioenregister kunnen zijn. Dat staat te lezen in de reactie van Actal op het voorontwerp van deze wet.

 

Minder complexiteit en meer overzicht voor pensioendeelnemers
Het doel van de Wet pensioencommunicatie is om berichten en informatie over pensioenen beter te laten aansluiten op de wensen van pensioendeelnemers. Dat is hard nodig, omdat het pensioenstelsel complex is en het pensioenbewustzijn erg laag is. Betere communicatie is mogelijk door de pensioeninformatie af te stemmen op kennis en vaardigheden van de individuele deelnemer. Het wetsvoorstel legt hiervoor een goede basis. “Het is echt nodig dat het overzicht toeneemt en het gebruiksgemak voor de pensioendeelnemer wordt vergroot. Dat is mogelijk door één digitale ingang te realiseren waarlangs deelnemers alle persoonlijke pensioeninformatie kunnen raadplegen”, zegt Jan ten Hoopen, Collegevoorzitter van Actal. Een bijkomend voordeel is dat burgers hierdoor altijd toegang tot hun pensioeninformatie hebben.

 

Minder regeldruk voor pensioenuitvoerders
Eén digitale ingang leidt ook tot minder regeldruk voor de pensioenuitvoerders. Het betekent dat zij er altijd van kunnen uitgaan dat deelnemers relevante pensioeninformatie hebben kunnen lezen. Zij hoeven geen actie meer te ondernemen om contactgegevens bij de deelnemer te achterhalen en duplicaten van zoekgeraakte overzichten na te sturen. “Dat scheelt in de inhoudelijke nalevingskosten voor de pensioenuitvoerders”, aldus Jan ten Hoopen.