Wet uniform experiment gesloten coffeeshopketen

Op 6 februari 2018 is aan ATR voor advies voorgelegd het wetsvoorstel uniform experiment gesloten coffeeshopketen. Het wetsvoorstel biedt een wettelijke basis om te experimenteren met de teelt en verkoop van hennep voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen. Het doel van het experiment is om inzicht te krijgen in de effecten voor de volksgezondheid, criminaliteit, veiligheid en overlast. De toelichting vermeldt dat het wetsvoorstel zelf geen gevolgen voor de regeldruk heeft, omdat het slechts de wettelijke basis biedt om een experiment uit te voeren. Voorwaarden en eisen (aan deelnemers aan het experiment), die mogelijkerwijs wel regeldruk kunnen veroorzaken, worden in een AMvB op basis van de wet vastgelegd. Het concept daarvan is nog niet verschenen.

ATR laat in een brief aan de minister voor Medische Zorg en Sport weten is dat het de mening deelt dat het wetvoorstel zelf niet voor extra regeldruk zorgt. Dit komt omdat het uitsluitend de juridische basis voor het experiment legt. ATR biedt de minister inhoudelijke ondersteuning aan om het experiment zo lastenluw mogelijk in te richten.

ATR brief aan de Minister van VWS over Wet uniform experiment gesloten coffeeshopketen