Wet verlenging minimale geldigheidsduur cadeaubonnen

De Tweede Kamer heeft een motie van het lid Van den Berg (CDA) aangenomen die de regering verzoekt om de minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen van één naar twee jaar te verlengen. Dit wetsvoorstel dient hiertoe. Het moet ertoe leiden dat consumenten meer tijd hebben om een cadeaubon te gelde te maken. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt namelijk dat bij meer dan de helft van de consumenten de geldigheid van een bon wel eens is verlopen.

ATR heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat nut en noodzaak van de maatregelen zijn onderbouwd. Het college merkt daarbij op dat het vraagstuk van consumentenbescherming bij alternatieve betaalmiddelen breder speelt, met name bij digitale alternatieven. Het college wijst in zijn advies verder op de mogelijkheid om de mate van doelbereik van het voorstel te vergroten door cadeaubonnen onbeperkt geldig te laten zijn en ze tegelijkertijd van een nominale waarde te voorzien. Verder acht het college goede communicatie van belang voor het slagen van het voorliggende voorstel. De toelichting geeft onvoldoende inzicht in hoe alle betrokken partijen van de nieuwe verplichtingen op de hoogte zullen worden gesteld. Het college vraagt daarbij specifiek aandacht voor de rol die Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCNL) hierin kan spelen. Ten slotte constateert ATR dat de regeldrukgevolgen nog niet toereikend in kaart zijn gebracht. Het college heeft geadviseerd om het voorstel in te dienen nadat rekening is gehouden met de adviespunten.

ATR advies aan de Minister van EZK – Wet verlenging minimale geldigheidsduur cadeaubonnen