Download hieronder het overzicht in Excel

 

ATR Verkorte procedure ambtelijk afhandeling

wdt_IDMinisterieAdvies_uitDossierlijst.Voorstel Wet, AMvB, MR
1BUZA17/10/2019Besluit voor de wijziging van de bijlage bij de WNT
2BUZA20/11/2019Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling [NEWCO] (Machtigingswet oprichting [NEWCO])
3BZK10/11/2017Wijziging Regeling Energieprestatievergoeding (EPV) ivm extern warmtenet
4BZK04/01/2018Wijziging Kieswet ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland
5BZK10/01/2018Wetsvoorstel aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en vervallen maximale inkomensgrenzen
6BZK14/02/2018Wijziging Subsidieregeling energiebesparing eigen huis
7BZK22/02/2018Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
8BZK02/03/2018Subsidieregeling VSO 2013 en SVO 2015
9BZK14/03/2018Wijziging Crisis- en Herstelwet
10BZK09/04/2018Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 i.v.m. CCV-schema 11.0
MinisterieAdvies_uitDossierlijst.Voorstel Wet, AMvB, MR