Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid

Op 27 maart 2018 is aan ATR voorgelegd het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid. Het Wetsvoorstel moet de gevolgen van een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU repareren. Het Hof heeft bepaald dat renteaftrekbeperking ter voorkoming van winstdrainage tot een verschil in fiscale behandeling zou leiden. Bij een binnenlandse situatie met fiscale eenheid zou deze renteaftrekbeperking niet gelden, maar in een situatie met vestigingen in het buitenland wel. Dat is in strijd met het EU-recht op vrije vestiging.

Juridisch is het alleen mogelijk de binnenlandse situaties gelijk te trekken met de grensoverschrijdende situatie. Daardoor worden de eisen voor de fiscale eenheid in de binnenlandse situatie ‘strenger’.

De gevolgen voor de regeldruk zijn berekend op een structurele toename van € 3 tot € 4 miljoen per jaar. De eenmalige regeldruk als gevolg van het wijzigen van de regelgeving is berekend op circa € 10 miljoen.

ATR advies spoedreparatie fiscale eenheid