Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling

Op 23 oktober 2019 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers aan ATR voorgelegd voor toetsing.

Het Kabinet vindt dat er de salderingslevering te veel financieel voordeel oplevert voor particuliere eigenaren van zonnepanelen. Daarom wordt de salderingsregeling in 9 jaar in kleine stappen afgebouwd. In 2031 eindigt deze regeling.

ATR constateert dat het hoge rendement op zonnepanelen wordt veroorzaakt door de hoge belasting op elektriciteit voor huishoudens. Die belasting is degressief: kleinverbruikers betalen een hoger tarief dan grootverbruikers. Ook constateert ATR dat het kabinet de belasting op elektriciteit voor huishoudens de komende jaren zal verlagen. Hierdoor wordt het rendement van zonnepanelen al minder groot. ATR adviseert om te onderzoeken of na deze belastingverlaging de salderingsregeling nog wel moeten worden afgebouwd.

ATR adviseert verder om te onderzoeken welke vermindering van de degressiviteit van de belasting nodig is voor een ‘normale’ terugverdientijd voor zonnepanelen.

De regeldruk die het gevolg is van het afbouwen van de salderingsregeling is berekend op € 2 miljoen eenmalig en een toename van € 26.000 structureel voor de energieleveranciers. ATR constateert dat daar de regeldruk aan toegevoegd moet worden die installateurs, eigenaren van zonnepanelen en kleingebruikers zullen ondervinden.

Advies ATR aan de minister van Economische Zaken – Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers