Wetsvoorstel afbreking zwangerschap moet duidelijkheid bieden over regeldrukgevolgen voor álle betrokkenen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet voor alle betrokkenen beschrijven welke regeldrukgevolgen de wijziging van de Wet afbreking zwangerschap heeft. Dat zegt Actal (Adviescollege toetsing regeldruk) in een reactie op het wetsvoorstel. De wijziging maakt het mogelijk dat huisartsen een behandeling uitvoeren om zwangerschappen te beëindigen.

 

Huisartsen moeten zich dan wel registreren en een vergunning aanvragen. Het ministerie van heeft volledig in beeld gebracht wat dit qua regeldruk betekent voor de huisartsen. Maar de regeldrukgevolgen van de wetswijziging voor zwangere vrouwen, klinieken en ziekenhuizen stonden nog niet in de toelichting bij het conceptwetsvoorstel. Actal heeft de minister geadviseerd om deze gevolgen alsnog te beschrijven en te berekenen. Uit het op 2 februari jl. bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel blijkt dat de minister het advies van Actal heeft overgenomen.

 

Klik hier voor de reactie in PDF  PDF logo