Wetsvoorstel Archiefwet 2021

De nieuwe ‘Archiefwet 2021’ moet de archiefwet van 1995 vervangen. De overheid digitaliseert in hoog tempo en papieren archieven worden niet of nauwelijks nog gevormd. De digitale transitie maakt het noodzakelijk om de wetgeving te moderniseren. Het digitale tijdperk heeft geleid tot grote veranderingen, niet alleen wat betreft de vorm van en de hoeveelheid informatie, maar vooral ook de in manier waarop overheidsorganisaties met informatie omgaan. Zonder tijdige maatregelen wordt digitale informatie (bijvoorbeeld door de veroudering van systemen) gemakkelijk ontoegankelijk. Laat of nalatig beheer van informatie kost tijd en geld, vergroot het risico van informatieverlies en het maken van fouten en leidt tot een afbreuk aan het publieke vertrouwen. De Archiefwet 2021 bevat maatregelen om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie beter te waarborgen.

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) constateert dat nut en noodzaak van de maatregelen voldoende zijn onderbouwd. Er is ook gekeken naar een mogelijk minder belastend alternatief voor de voorgestelde overbrengingstermijn van 10 jaar, maar dit is beargumenteerd niet gekozen. Met betrekking tot de werkbaarheid van het voorstel adviseert ATR te verduidelijken wat met name de verkorting van de overbrengingstermijn betekent voor de uitvoeringspraktijk.
De gevolgen van de maatregelen voor particuliere organisaties met een publieke taak (zoals APK-garages) zijn nog niet in beeld gebracht. Ook de gevolgen van het (aangepaste) openbaarheidsregime voor burgers, ondernemers en professionals – het gebruikersperspectief – zijn nog niet uitgewerkt. ATR adviseert de gevolgen voor de regeldruk alsnog in beeld te brengen. Het eindoordeel ten aanzien van de consultatieversie is het wetsvoorstel in te dienen, nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de minister van Voortgezet onderwijs en media – Archiefwet 2021