Wetsvoorstel implementatie EU-Richtlijn werkzaamheden en toezicht pensioeninstellingen

Op 13 januari 2019 moet een EU-Richtlijn, die de werkzaamheden van en het toezicht op pensioeninstellingen regelt, in de Nederlandse regelgeving zijn geïmplementeerd (de zogeheten IORP-Richtlijn). De praktische betekenis voor Nederland is gelegen in:Op 13 januari 2019 moet een EU-Richtlijn, die de werkzaamheden van en het toezicht op pensioeninstellingen regelt, in de Nederlandse regelgeving zijn geïmplementeerd (de zogeheten IORP-Richtlijn). De praktische betekenis voor Nederland is gelegen in:

  • de versterking van de positie van de (gewezen) deelnemer en pensioengerechtigde bij een grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht. Hiervoor geldt nu nog een adviesrecht voor vertegenwoordigers van de deelnemers. In het vervolg is een goedkeuring vereist.
  • de verplichting om jaarlijks aan gewezen deelnemers een uniform pensioenoverzicht (UPO) te verstrekken (was eens per vijf jaar). Bovendien moet op het UPO extra informatie worden opgenomen. Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een brief laten weten dat de gevolgen voor de regeldruk correct in beeld zijn gebracht. Het stelt wel vast dat het UPO opnieuw wordt gewijzigd, terwijl minder regeldruk gediend is met een lage veranderfrequentie. Het totaal waarmee de regeldruk met de huidige wijziging van het UPO toeneemt is geschat op eenmalig € 12,8 miljoen en structureel € 33,9 miljoen.

ATR advies aan Ministerie van SZW – inzake Wetsvoorstel IORP