Wetsvoorstel implementatie Richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders

Op 27 februari 2018 heeft ATR het wetsvoorstel ter implementatie van de Richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders ter toetsing ontvangen. De richtlijn beoogt de betrokkenheid van aandeelhouders bij de corporate governance van beursvennootschappen verder te vergroten en de transparantie tussen aandeelhouders en beleggers te bevorderen. Zo bevat de richtlijn een regeling voor de identificatie van aandeelhouders en transparantieverplichtingen voor institutionele beleggers. Ook geeft de richtlijn aandeelhouders meer invloed op de beloning van bestuurders en commissarissen van vennootschappen. De richtlijn verplicht deze vennootschappen verder om bepaalde transacties met verbonden partijen openbaar te maken en goed te laten keuren. De richtlijn wordt geïmplementeerd in het Burgerlijk Wetboek (BW), de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet giraal effectenverkeer (Wge).

ATR heeft in brieven aan de Ministers van JenV en Financiën laten weten dat nut en noodzaak van de implementatie toereikend zijn gemotiveerd. Ook zijn er geen minder belastende alternatieven. Wel adviseert ASTR om inzicht te geven in de totale kosten van het wetsvoorstel uitgesplitst naar de incidentele en structurele regeldrukkosten. Dat is in het conceptwetsvoorstel nog niet gebeurd.

 

Advies ATR aan Minister voor Rechtsbescherming – BW bevorderen langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders

Advies ATR aan Minister van Financiën – BW bevorderen langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders