Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Op 22 februari 2018 heeft ATR advies uitgebracht over het wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven. Met dit wetsvoorstel wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maatschappelijke partijen helpen om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren binnen de netwerksamenleving. Hiertoe biedt het partijen de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor algemene gelding van (onderdelen) van een duurzaamheidsinitiatief bij de beleidsverantwoordelijke minister. Het college adviseert de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat om de maatschappelijke urgentie van het voorstel te verduidelijken. Daarnaast stelt het college de vraag of de zware eisen die beleidsverantwoordelijke departementen kunnen opleggen bij in te dienen verzoeken, niet de effectiviteit van het wetsvoorstel aantast. Het college reikt mogelijkheden aan om de regeldruk te verminderen. Het doet bovendien voorstellen hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat partijen kan ondersteunen bij het indienen van een verzoek. Het college adviseert ten slotte om de regeldruk van het wetsvoorstel te kwantificeren aan de hand van bandbreedtes.

ATR advies aan Minister van EZ over Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven