Wetsvoorstel verlengde kwalificatieplicht

ATR heeft op 22 juli 2020 het voorstel ontvangen voor “Wijziging van met name de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van een gedeeltelijke verlengde kwalificatieplicht – Wet verlengde kwalificatieplicht”. De internetconsultatie is gehouden van 23 juli tot en met 18 september 2020.

De algemene leerplicht geldt voor jongeren tot 16 jaar. Verder geldt een kwalificatieplicht voor jongeren van 16 tot 18 jaar. Dit houdt in dat jongeren tot 18 jaar of tot aan het behalen van een startkwalificatie verplicht zijn om naar school te gaan. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo niveau 2, havo- of vwo-niveau. De voorgestelde ‘verlengde kwalificatieplicht’ houdt in dat ook jongeren van 18 tot 21 jaar verplicht kunnen worden om naar school te gaan.

Volgens de toelichting bij het wetsvoorstel stijgt het aantal schoolverlaters ouder dan 18 dat nog geen startkwalificatie heeft. Gelet op het individuele en maatschappelijke belang van een startkwalificatie, krijgen gemeenten de mogelijkheid om jongeren te verplichten die startkwalificatie te behalen. Toepassing van de maatregel gebeurt alleen op initiatief en aanvraag van de gemeente, en het gaat om pilots. De wet wordt na vier jaar geëvalueerd.

ATR acht de keuze voor een verlengde kwalificatieplicht voldoende onderbouwd. Het adviseert om bij de evaluatie de inzet van meer algemene regels te overwegen in plaats van het werken met een aanvraagprocedure. Dat is mogelijk een minder belastend alternatief om het doel te bereiken. Daarbij adviseert ATR, met het oog op de diversiteit van de doelgroep en de (vele) betrokken instellingen en organisaties, ‘klantreizen verlengde kwalificatieplicht’ uit te voeren als hulpmiddel om de begeleiding van de jongeren vorm te geven. De gevolgen voor de regeldruk zijn nog niet volledig in beeld gebracht, ATR adviseert dit alsnog te doen.

ATR advies aan de Minister van OCW – wetsvoorstel verlenging kwalificatieplicht