Wetsvoorstel verzekerdeninvloed mist berekening regeldrukgevolgen

De voorgenomen wijziging van de Zorgverzekeringswet geeft vertegenwoordigingen van verzekerden adviesrecht bij de inkoop van zorg door zorgverzekeraars. Dat heeft gevolgen voor de regeldruk, zowel voor zorgverzekeraars als voor verzekerden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft deze gevolgen niet voldoende beschreven en berekend. Dit concludeert Actal in een reactie op het wetsvoorstel.

 

Het wetsvoorstel verplicht zorgverzekeraars om een inspraakregeling op te stellen. Die zorgt ervoor dat de vertegenwoordiging van verzekerden een stem krijgt bij de inkoop van zorg. De vertegenwoordiging moet akkoord gaan met de inspraakregeling. Ook moeten verzekeraars hun interne organisatie aanpassen aan de nieuwe regels.

 

De hoeveelheid tijd en geld die deze handelingen kosten, zijn nog niet berekend in de toelichting bij het wetsvoorstel. Actal adviseert de minister van VWS om dit alsnog te doen, zodat duidelijk wordt hoeveel extra regeldruk het wetsvoorstel creëert.

 

Dit is een bericht van het Adviescollege toetsing regeldruk. Actal adviseert de regering en Staten-Generaal om de regeldruk zo laag mogelijk te maken voor bedrijven, burgers, en professionals in de zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid.