Wetsvoorstel vroegsignalering voor schuldhulpverlening

Op 21 februari 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het concept van de voorgenomen wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Met dit voorstel kunnen burgers die problematische schulden hebben, eerder geholpen worden. Gemeenten krijgen de taak om betalingsachterstanden bij woningverhuurders, leveranciers van energie en drinkwater, en zorgverzekeraars te gebruiken om uit eigen beweging hulp aan te bieden. Bij schuldhulp is het belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen, omdat schulden snel kunnen oplopen. Als betalingsachterstanden een bedreigende situatie voorspellen, zoals uitzetting uit de woning, stopzetting van levering van energie of water, of stopzetting van de zorgverzekering, kan de gemeente schuldhulp aanbieden. Tot nu toe moest de schuldenaar daar eerst om vragen.
Voor de betalingsachterstanden worden termijnen van 2, 3 of 4 maanden gehalteerd. Gemeenten worden verplicht om de gegevens na een half jaar weer te verwijderen. ATR denkt dat deze termijnen onduidelijkheid kunnen geven bij leveranciers en schuldenaren. Daarom adviseert ATR om één termijn te hanteren en de gegevens een jaar te bewaren.
Eigenaren van woningen kunnen net als huurders, problemen hebben met betalingen. Als die niet kunnen worden opgelost, worden eigenaren uiteindelijk ook uit hun woning gezet. Daarom adviseert ATR om te onderzoeken hoe betalingsachterstanden bij hypotheken ook kunnen gebruikt voor vroegsignalering.

ATR advies aan de Minister van SZW over vroegsignalering schuldhulp