Wetsvoorstel Wijziging marktordening gezondheidszorg maakt verwachtingen over minder regeldruk nog niet waar

Het wetsvoorstel tot wijziging van de wet marktordening gezondheidszorg (wijziging WMG) wil zorgverzekeraars en zorgaanbieders meer ruimte geven bij het uitvoeren van hun activiteiten. Zo moeten zij meer mogelijkheden krijgen om afspraken te maken over prestatiebeschrijvingen en tarieven. De consultatieversie van de wet maakt intenties met betrekking tot minder regeldruk en bureaucratie echter niet waar. Dat staat in een brief van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, aan de Minister van VWS. Het in de wet gekozen uitgangspunt van “Vrij, tenzij” biedt volgens Actal zeker kansen op minder regeldruk en bureaucratie. Maar die kansen worden vooralsnog niet benut als de wetgever de huidige situatie in lagere regelgeving vastlegt. Dan verandert er op de korte termijn namelijk niets voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

 

Meer uitvoeringsruimte moet er ook al bij invoering van de wet zijn
Met de wijzing van de wet is gekozen voor een ander uitgangspunt in de uitvoering van de gezondheidszorg. In plaats van het huidige “Nee, tenzij” voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders gaat het uitgangspunt worden “Vrij, tenzij”. Zo krijgen zij meer ruimte om aan de uitvoering van hun taken een eigen invulling te geven. Ruimte gaat er onder meer komen voor afspraken tussen verzekeraar en zorgaanbieder over de prestatiebeschrijvingen en de tarieven. Het is volgens de toelichting echter niet de bedoeling om al direct na invoering van de wet meer vrijheid te bieden. Dat betekent dat er voor verzekeraars en zorgaanbieders op de korte termijn niets verandert. Het risico is erg groot dat voor hen de regeldruk in de beginfase alleen maar toeneemt als gevolg van de aanscherpingen in het toezicht, die in het wetsvoorstel zijn opgenomen. Actal adviseert de Minister van VWS om ook in de beginfase van de wet voor minder regeldruk te zorgen.

 

Inzicht in de effecten voor de regeldruk moet zorgen voor juiste balans tussen ruimte in de uitvoering en aanscherping van het toezicht
Vrijheid, ruimte en toezicht moeten met elkaar in balans zijn. Als dat niet het geval is, is de kans op meer regeldruk en bureaucratie zeer groot. Om de juiste balans te vinden moet er echter wel inzicht zijn in de concrete effecten op de regeldruk van de beide voornemens. De consultatieversie geeft dat inzicht niet. Actal adviseert om deze omissie in de definitieve versie van het wetsvoorstel te herstellen.

 

Klik hier voor de brief in pdf pdf