Verwijs in de wet niet te snel naar normen

Nederlandse wetten en regels verwijzen vaak naar normen voor kwaliteit en veiligheid. Hierdoor kunnen bedrijven en burgers ervan uitgaan dat producten en diensten van goede kwaliteit en veilig zijn. Zo steunen de normen het vertrouwen in handel en dienstverlening. Maar waar het ingewikkeld wordt, is wanneer wetgeving dwingend verwijst naar een norm. Bedrijven zijn dan verplicht om die norm te volgen, terwijl er voor hen misschien ook andere, goedkopere manieren zijn om de gewenste kwaliteit en veiligheid te bieden.

wettelijke normen

Actal is van mening dat de wet pas naar normen mag verwijzen, als met zekerheid vaststaat dat de belangen van bedrijven en burgers die voor de kosten opdraaien, evenwichtig zijn afgewogen tegen de belangen van leveranciers die doorgaans lid zijn van de commissie die de norm opstelt. De drempel om kennis te nemen van de inhoud van normen moet zo laag mogelijk zijn.

 

Lees hier ons advies over wettelijke verwijzingen naar normen.