Wijziging ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Op 12 maart 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel is een wijziging van de verordening basisveiligheidsnormen stralings-bescherming van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Inhoudelijk regelt het voorstel de vaststelling van specifieke vrijgavewaarden voor een aantal kunstmatige radionucliden. Deze nucliden worden veelvuldig toegepast door de medische sector en laboratoria. De vaststelling van de specifieke vrijgavewaarden zorgt voor een lastenvermindering bij de verwerking van radioactief afval.

Het college constateert dat het voorstel nut en noodzaak onderbouwd en dat het voorstel tot een regeldrukreductie leidt voor de partijen die werken met kunstmatige radionucliden. De ANVS heeft in de voorbereiding meerdere radionucliden onderzocht om na te gaan of daarvoor een specifieke vrijgavewaarde kan worden vastgesteld. Niet voor alle onderzochte kunstmatige radionucliden is een dergelijke waarde vastgesteld. De toelichting bij het voorstel maakt niet volledig duidelijk of knelpunten voor de sector blijven bestaan bij die radionucliden waarvoor geen specifieke vrijgavewaarde wordt vastgesteld. Daarmee is niet volledig duidelijk of alle ervaren knelpunten en ervaren lasten worden opgelost. ATR adviseert om hier in de toelichting aandacht aan te besteden en indien knelpunten blijven bestaan hiervoor maatregelen te treffen.

ATR constateert dat de regeldrukvermindering niet kwantitatief is uitgewerkt in de toelichting. Het college adviseert deze analyse alsnog te maken.

ATR adviseert de verordening vast te stellen, nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

Advies ATR over de wijziging van de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.