Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit hijs- en hefwerktuigen

Op 16 oktober 2018 is aan ATR voor advies voorgelegd het Besluit tot wijziging van Arbeidsomstandighedenbesluit hijs- en hefwerktuigen. Het bevat een tweetal wijzigingen van het betreffende besluit. Het besluit stelt als nieuwe eisen een schriftelijk werkplan en melding bij de Inspectie SZW wanneer incidenteel personen worden vervoerd met een bak bevestigd aan een hijs- of hefwerktuig. Verder staat het besluit – zij het tijdelijk – in ruimere mate het gebruik van een werkbak bevestigd aan een hijs- of hefwerktuig toe bij het verwijderen van asbest van daken.
In een brief aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat ATR weten dat nut en noodzaak toereikend zijn gemotiveerd. ATR ziet geen minder belastende alternatieven voor de voorgestelde regeling. De nieuwe eisen kosten tijd en geld, maar zijn naar het oordeel van ATR wel werkbaar. Wel adviseert ATR de staatssecretaris om de regeldrukparagraaf met de kosten van de melding en de totaalbedragen aan regeldruk aan te vullen.

ATR advies aan Minister van SZW over Arbeidsomstandighedenbesluit hijs- en hefwerktuigen