Wijziging Arbeidstijdenbesluit i.v.m. digitale tachograaf

Actal heeft op 19-9-2014 de Wijziging van het Arbeidstijdenbesluit i.v.m. de digitale tachograaf getoetst op de gevolgen voor de regeldruk. Belangrijkste bevinding was dat de structurele gevolgen voor de regeldruk nog in beeld moesten worden gebracht, zodra de Europese Commissie duidelijk verschaft over de technische specificaties van de tachograaf. Het advies van Actal vindt u hier. De Wijziging van het besluit is op 19-9-2015 gepubliceerd.