Wijziging Besluit Bibob i.v.m. het daarin opnemen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Aan ATR is voor advies aangeboden het concept van de wijziging van het Besluit Bibob in verband met het daarin opnemen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) als bevoegd toetsingsorgaan. Het besluit voegt het COA toe aan de lijst van zelfstandige bestuursorganen die bevoegd zijn de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob) toe te passen. Het COA is op dit moment nog niet bevoegd om bij het sluiten van vastgoedtransacties kopers of verkopers (dan wel huurders of verhuurders) van vastgoed te beoordelen (screenen). Om te voorkomen dat het COA bij de uitoefening van zijn wettelijke taak ongewild criminele activiteiten faciliteert, is het van belang dat het COA andere partijen bij een vastgoedtransactie door middel van een Bibob-onderzoek gaat screenen.

In een advies aan de minister van Justitie en Veiligheid laat ATR weten dat nut en noodzaak van de maatregel toereikend zijn beschreven. Er is geen minder belastend alternatief voor de wijziging van de regeling. De beschrijving en berekening van de regeldrukgevolgen zijn volledig. Vanuit het oogpunt van de gevolgen voor de regeldruk adviseert ATR de minister om het besluit vast te stellen.

 

Advies ATR over Wijziging Besluit Bibob in verband met de opname van het COA w.g