Wijziging besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag 2020

Op 29 augustus 2019 is aan ATR voor advies voorgelegd de wijziging van Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag 2020. Dit besluit maakt het mogelijk om de zorgtoeslag te verhogen en het aantal rechthebbenden op een zorgtoeslag te laten toenemen. De zorgtoeslag wordt verstrekt om huishoudens met lage inkomens en middeninkomens in staat te stellen de nominale zorgpremie en het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering te betalen

ATR laat de minister voor Medische Zorg weten dat nut en noodzaak van de maatregel duidelijk gemotiveerd zijn. Binnen de context van de huidige toeslagensystematiek zijn geen minder belastende alternatieven voorhanden. ATR merkt daar wel bij op dat de huidige toeslagensystematiek wel heel erg complex is geworden. Het besluit beschrijft volgens ATR op inzichtelijke wijze de effecten voor de regeldruk van burgers. Daarom adviseert ATR om het besluit vanuit de optiek van regeldruk vast te stellen.

ATR advies aan de Minister van VWS Wijz. besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag 2020