Wijziging Drank- en horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en de evaluatie van de wet

Op 18 maart 2019 is aan ATR voor advies aangeboden de Wijziging van de Drank- en Horecawet (DHW) in verband met het Nationaal Preventieakkoord en de evaluatie van de wet. De wet introduceert een verbod op prijsacties bij de verkoop van alcohol. Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan. Ook verplicht de wet om bij het plaatsen van een online bestelling met behulp van een leeftijdsverificatiesysteem vast te stellen dat de koper de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De online verkoper van alcohol moet tevens beschikken over een geborgde werkwijze waarin is beschreven hoe in de keten op weg naar aflevering de leeftijd van de koper wordt gecontroleerd. Leeftijdsverificatiesysteem en geborgde werkwijze leiden tot extra regeldruk voor aanbieders en bezorgers van alcoholhoudende dranken. Minder regeldruk levert het voor horeca-instellingen schrappen van de huidige eisen op grond van de wet aan minimale vloeroppervlakte, toiletruimten en luchtventilatie.

De beschrijving van het doel van het leeftijdsverificatiesysteem en de geborgde werkwijze behoeft aanvulling en verduidelijking. Dat schrijft ATR in een brief aan de staatssecretaris van VWS. Ook zou in de toelichting moeten worden vermeld of, en zo ja welke, alternatieven voor het leeftijdsverificatiesysteem en de geborgde werkwijze zijn overwogen. Over de werkbaarheid van deze twee nieuwe verplichtingen is volgens ATR nog geen afgewogen oordeel te geven. Dat komt omdat de invulling van de verplichtingen nog niet bekend is. ATR adviseert de staatssecretaris om een praktijkproef met de beide instrumenten uit te voeren, alvorens tot een verplichte invoering te besluiten. Dat kan onnodige regeldruk bij aanbieders en bezorgers voorkomen. Tenslotte adviseert ATR om de beschrijving van de regeldrukgevolgen met de kennisnemingskosten van de wet en de afname van de aanpassingskosten voor horeca-instellingen aan te vullen.

ATR advies aan de Minister van VWS over Wijziging Drank- en Horecawet