Wijziging EU-richtlijnen energie-efficiëntie

Op 2 mei 2019 is het voorstel Wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie aan ATR voorgelegd voor toetsing. Met deze wijziging wordt de richtlijn tot wijziging van de Energie-efficiëntie richtlijn (EED) geïmplementeerd. Het doel van deze wijzigingsrichtlijn is het behalen van het Europese streefdoel van 32,5% energiebesparing in 2030 ten opzichte van 2005. Daarnaast verplicht het lidstaten om vanaf 2021 tot en met 2030 jaarlijks 0,8% energie-efficiëntie verbetering bij eindgebruikers te realiseren. Met voorliggend wetswijzing implementeert Nederland deze wijzigingsrichtlijn in de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie. Het college adviseert het ministerie de regeldruk als gevolg van deze implementatie in zijn geheel te bereken. Het college concludeert dat het voorstel kan worden ingediend nadat hier invulling aan is gegeven. Daarnaast onderstreept het college het belang om minimaal tijdens de onderhandelingsfase in de Europese Raad inzicht te hebben in de regeldrukgevolgen van het voorstel. Dit inzicht maakt mogelijk om dan al in te zetten op minder belastende alternatieven voor het Nederlandse bedrijfsleven.

ATR advies aan de Minister van EZK – Wijziging EED