Wijziging Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging gaswinning Groningenveld

Het kabinet wil het Groningenveld zo snel mogelijk sluiten. Dit voorstel past daartoe de huidige wetgeving aan. Het onderscheidt twee fasen. In de eerste fase blijft het Groningenveld beschikbaar als reservemiddel. Deze fase duurt naar verwachting van 2022 tot ergens tussen 2025 en 2028. De inzet van het veld vindt in deze fase niet meer structureel plaats, maar vindt slechts plaats als de leveringszekerheid in gevaar komt. De tweede fase begint wanneer de eerste fase eindigt. In deze fase is winning uit het Groningenveld in geen enkele vorm meer toegestaan. De reservefunctie van het Groningenveld vervalt hierdoor ook. De wettelijke procedures voor de aansturing van het Groninger gasveld zijn daarmee ook overbodig geworden.

ATR heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat meegegeven dat nut en noodzaak van de maatregelen zijn toegelicht. Het voorstel kiest daarnaast voor de minst belastende wijze van implementatie en bij het opstellen is rekening gehouden met de werkbaarheid voor de betrokken partijen. De regeldruk is echter nog niet volledig in kaart gebracht. Het college adviseert daarom het wetsvoorstel in te dienen nadat is rekening gehouden met het adviespunt.

ATR advies aan de minister van EZK – Wijziging Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging gaswinning Groningerveld