Wijziging Paspoortwet in verband met elektronische identificatie

Tussen 18 december 2017 en 19 januari 2018 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (BZK) een wijzigingsvoorstel van de Paspoortwet opengesteld voor internetconsultatie. Het wetsvoorstel regelt de mogelijkheid om een identiteitsdocument of reisdocument te voorzien van een contactloze chip waar een publiek identificatiemiddel op wordt geplaatst. Dat maakt het mogelijk voor burgers om online zaken te doen, waarvoor een hoger betrouwbaarheidsniveau vereist is. Het voorstel stelt tevens kaders aan de voorzieningen en gegevens die nodig zijn voor het kunnen functioneren van het publiek identificatiemiddel. Daarnaast regelt het wetsvoorstel een uitbreiding van het basisregister reisdocumenten.

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) constateert dat de noodzaak van het wetsvoorstel nog onvoldoende is onderbouwd. Zo is niet voldoende gemotiveerd waarom het noodzakelijk is voor de digitale dienstverlening een nieuw publiek identificatiemiddel te plaatsen op reis- en identiteitsdocumenten. Verder constateert het college dat de toelichting bij het wetsvoorstel nog geen volledig inzicht geeft in de kosten. Hierdoor is het niet mogelijk te beoordelen hoe de vermindering van regeldruk als gevolg van het publiek identificatiemiddel zich verhoudt tot de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden.

Verder vraagt het college aandacht voor de begeleiding van burgers van wie die digitale identiteit is gestolen of is vermist.

Tot slot constateert ATR dat de regeldrukgevolgen van het wetsvoorstel nog niet goed in beeld zijn gebracht. Het college adviseert de effecten alsnog in beeld te brengen.

Brief ATR over wijziging van de Paspoortwet in verband met introductie elektronische identificatie