Wijziging van het Registratiebesluit BIG

Op 8 juli 2017 heeft ATR een adviesaanvraag ontvangen over de wijziging van het Registratiebesluit BIG. Dit besluit regelt de gevallen waarin beroepsbeoefenaren verplicht zijn om hun BIG-nummer bekend te maken. Met dit nummer kunnen patiënten de zogeheten BIG-registratie raadplegen, waarin alle beroepsbeoefenaren zijn opgenomen. Tevens is daarin informatie opgenomen over de eisen waaraan zij voldoen. Het BIG-nummer moet volgens het besluit worden medegedeeld als daarom wordt gevraagd. Ook moet het op de website, in e-mails en in de wachtruimte worden opgenomen of opgehangen, als daarop of in ook de naam van de beroepsbeoefenaar is opgenomen. De bekendmaking in de wachtruimte is van belang voor patiënten die niet digitaal vaardig zijn.

ATR heeft de minister voor Medische Zorg geadviseerd om af te zien van de verplichte bekendmaking in de wachtruimte. Die is niet zinvol omdat patiënten dan al een keuze voor een arts of specialist hebben gemaakt. Een raadpleging van het register vindt dan niet meer plaats. Bovendien is de bekendmaking in de wachtruimte vooral bedoeld voor niet digitaal vaardigen. Om het register te kunnen raadplegen moet je dat echter wel zijn, omdat het uitsluitend digitaal te raadplegen is. ATR adviseert verder om in de toelichting duidelijker aan te geven dat het niet om een vermindering van regeldruk gaat, maar om een beperking van de toename van de regeldruk die als gevolg van het besluit optreedt.

 

ATR-advies aan de minister voor Medische Zorg – Wijziging van het Registratiebesluit BIG