Wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter introductie van de verplichting tot een rookverbod op schoolterreinen

Op 7 juni 2019 is de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter introductie van een rookverbod op schoolterreinen voor advies aan ATR aangeboden. Het besluit regelt de verplichting voor beheerders van schoolgebouwen om een rookverbod in te stellen, bekend te maken en te handhaven voor terreinen bij de school. Het rookverbod gaat ook gelden voor de open lucht bij de schoolgebouwen, zoals het geval is bij balkons en dakterrassen van schoolgebouwen.

De uitvoering van de verplichting van het besluit is op zich werkbaar. Een groot aantal scholen geeft er namelijk al uitvoering aan. Wel is nodig dat de toelichting onduidelijkheid over de ruimte die scholen bij de invulling van het verbod hebben wegneemt. De toelichting lijkt een voorkeur uit te spreken voor het plaatsen van borden op schoolterreinen, waardoor er onnodige regeldruk voor scholen kan optreden. ATR adviseert de staatssecretaris van VWS de regeldrukparagraaf aan te vullen met de kosten van de besluitvorming, de overige communicatiekosten en de kosten van handhaving.

 

ATR-advies aan de staatssecretaris van VWS – Wijziging Tabaks- en Rookwarenbesluit (rookvrije schoolterreinen)