Wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met de invoering van een standaardverpakking

Het doel van het besluit is het creëren van een delegatiegrondslag om bij ministeriële regeling eisen te stellen aan de standaardverpakkingen van sigaretten en shagtabak. De marketing van verpakkingen van deze tabaksproducten blijft na invoering van deze maatregel beperkt tot het vermelden van de merknaam en de merkvariant. De regels voor deze standaardverpakkingen zetten de geldende regels voor de informatieve boodschap, de gezondheidswaarschuwing en de gecombineerde gezondheidswaarschuwing op verpakkingen niet op zij. De verpakking van alle fabrikanten gaat er hetzelfde uitzien.

ATR laat in een brief aan de Staatssecretaris van VWS weten dat er een minder belastend alternatief is voor de aangekondigde maatregel. Het kabinet kan als minder belastend alternatief overwegen een algeheel rookverbod voor jongeren die zijn geboren na een bepaald jaartal. Dat betekent niet alleen dat er geen tabaksproducten aan jongeren mogen worden verkocht, maar ook dat zij geen tabaksproducten meer mogen consumeren. Ook mogen zij die niet meer bij zich hebben. Dit minder belastend alternatief voorkomt onnodige kennisnemings- en aanpassingskosten, die optreden als iedere keer maar weer (stapsgewijs) maatregelen worden getroffen.

ATR advies aan de Minister van VWS over Wijziging Tabaks- een rookwarenbesluit invoering plain packaging