Wijziging Tabaks- en rookwarenregeling in verband met de invoering van standaardverpakking voor sigaretten en shagtabak

Op 18 juli 2019 is de wijziging van de Tabaks- en Rookwarenregeling in verband met de invoering van standaardverpakkingen voor sigaretten en shagtabak voor advies aangeboden. De wijziging van de regeling bevat de eisen waaraan de verpakking voor sigaretten en shagtabak moet voldoen. Onder meer regelt het de grootte en type van de letters, de kleur en de folie. Doel is om aantrekkelijkheid van pakjes sigaretten en shagtabak verder te beperken en de effectiviteit van de gezondheidswaarschuwingen op de pakjes te vergroten.

De eisen die de regeling aan de verpakking stelt zijn volgens ATR werkbaar. Met de eisen volgt Nederland landen als Australië en Groot-Brittannië. In het advies is verder te lezen dat de regeldruk gevolgen voor producenten en detaillisten toereikend zijn beschreven. De wijziging van de regeling leidt tot een toename van de regeldruk met ruim € 22 miljoen.

ATR advies aan de Minister van VWS – Wijziging Tabaks- en Rookwarenregeling invoering standaardverpakkingen